Utbildningshistoriska seminariet

Annika Wickman från Institutionen för mediestudier vid Stockholms universitet ventilerar en text från sitt pågående avhandlingsprojekt om hur försvaret producerat och använt film i sin undervisning 1919-1939.

Underlag erhålls via mejl till Esbjörn Larsson.