Nationell historiedidaktisk konferens

  • Datum:
  • Plats: Blåsenhus Gunnar Johansson (14:K120)
  • Webbsida
  • Arrangör: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier
  • Kontaktperson: Olle Nolgård
  • Telefon: 018-471 5760
  • Konferens

Nationella nätverket för historiedidaktisk forskning och Uppsala universitet bjuder in till Nationell historiedidaktisk konferens. Tema för årets upplaga av konferensen är det globala och det lokala – glokal historia.

Senast uppdaterad: 2022-03-10