Disputation Susanne Lundesjö Kvart

  • Datum: –15.30
  • Plats: Blåsenhus Eva Netzeliussalen, 10:K102 samt via videolänk i Zoom
  • Doktorand: Susanne Lundesjö Kvart
  • Arrangör: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier
  • Kontaktperson: Magdalena Nygaard
  • Disputation

Disputation i pedagogik

Susanne Lundesjö Kvart disputerar i pedagogik med avhandlingen: Konsten att undervisa ryttare - en studie om ridlärares pedagogiska praktik. 
För att få del av alla delstudier, kontakta Susanne på epost: susanne.lundesjo-kvart@slu.se

Huvudhandledare: Helen Melander Bowden
Biträdande handledare: Anna Bergh

Opponent: Biträdande professor Daniel Persson Thunqvist, Linköpings universitet.

Betygsnämnd: Susanna Hedenborg, Malmö universitet, Marie Tanner, Karlstads universitet, Andreas Bergh, Uppsala universitet.

Följ disputationen online
Disputationen kommer att kunna följas online i e-mötesverktyget Zoom:

https://uu-se.zoom.us/j/61475672554  Meeting ID: 614 7567 2554

För att kunna följa disputationen krävs internetuppkoppling och tillgång till en dator eller mobiltelefon med webbläsare. Du behöver ladda ned Zoom-klienten (plug in) till din dator eller Zoom-appen till din smarta telefon: https://zoom.us/download. De som planerar att delta via länk kan få tillsänt en åhörarkopia av avhandlingen per post, kontakta i så fall Susanne på epostadressen ovan. Vill du med säkerhet hinna få avhandlingen till disputationen så hör av dig senast 15 april.

Senast uppdaterad: 2022-03-10