Disputation Nils Kirsten

  • Datum: –15.30
  • Plats: videolänk i Zoom samt i Gunnar Johanssonsalen, 14:K120
  • Doktorand: Nils Kirsten
  • Arrangör: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier
  • Kontaktperson: Magdalena Nygaard
  • Telefon: 018-4716349
  • Disputation

Disputation i pedagogik

Nils Kirsten disputerar i pedagogik med avhandlingen: Kompetensutveckling som styrning
Länk till Diva: http://uu.diva-portal.org/Kirsten För att få del av alla delstudier, kontakta Nils på epost: nils.kirsten@edu.uu

Huvudhandledare: Wieland Wermke
Biträdande handledare: Eva Forsberg

Opponent: Professor Tine Sophie Prøitz, Universitetet i Sørøst-Norge

Betygsnämnd: Andreas Ryve, Mälaradalens Högskola, Inger Eriksson, Stockholms universitet, Claes Nilholm, Uppsala universitet

Följ disputationen online
Disputationen kommer att kunna följas online här: https://uu-se.zoom.us/j/61570072979

För att kunna följa disputationen krävs internetuppkoppling och tillgång till en dator eller mobiltelefon med webbläsare. Du behöver ladda ned Zoom-klienten (plug in) till din dator eller Zoom-appen till din smarta telefon: https://zoom.us/download.

De som planerar att delta via länk kan få tillsänt en åhörarkopia av avhandlingen per post, kontakta i så fall Nils på e-postadressen ovan. Vill du med säkerhet hinna få avhandlingen till disputationen så hör av dig senast 7 maj.

Senast uppdaterad: 2023-11-23