Disputation Lolita Gelinder

  • Datum: –15.30
  • Plats: via länk i Zoom samt i Eva Netzeliussalen
  • Doktorand: Lolita Gelinder
  • Arrangör: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier
  • Kontaktperson: Magdalena Nygaard
  • Telefon: 018-4716349
  • Disputation

Disputation i didaktik

Lolita Gelinder disputerar i didaktik med avhandlingen: Smak för hållbar mat? Undervisning för hållbar matkonsumtion i hem- och konsumentkunskap.
Länk till Diva: diva-portal/Gelinder
För att få del av alla delstudier, kontakta Lolita på epost: lolita.gelinder@edu.uu.se

Huvudhandledare: Karin Hjälmeskog
Biträdande handledare: Malena Lidar

Opponent: Professor Päivi Palojoki, University of Helsinki

Betygsnämnd: Jesus Piqueras Blasco, Stockholms universitet, Gun Åbacka, Universitetet i Agder, David Kronlid, Uppsala universitet

Följ disputationen online
Disputationen kommer att kunna följas online här:
https://uu-se.zoom.us/j/68241922089

För att kunna följa disputationen krävs internetuppkoppling och tillgång till en dator eller mobiltelefon med webbläsare. Du behöver ladda ned Zoom-klienten (plug in) till din dator eller Zoom-appen till din smarta telefon: https://zoom.us/download.

De som planerar att delta via länk kan få tillsänt en åhörarkopia av avhandlingen per post, kontakta i så fall Lolita på e-postadressen ovan. Vill du med säkerhet hinna få avhandlingen till disputationen så hör av dig senast 11 maj.

Senast uppdaterad: 2022-03-10