Disputation Kristina Walldén Hillström

  • Datum: –15.30
  • Plats: via länk i Zoom samt i Eva Netzeliussalen
  • Doktorand: Kristina Walldén Hillström
  • Arrangör: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier
  • Kontaktperson: Magdalena Nygaard
  • Telefon: 018-4716349
  • Disputation

Disputation i pedagogik

Kristina Walldén Hillström disputerar i pedagogik med avhandlingen:
I samspel med digitala medier - Förskolebarns deltagande i multimodala literacypraktiker.

Länk till Diva: avhandlingDiva/WalldénHillström

Huvudhandledare: Ann-Carita Evaldsson
Biträdande handledare: Fredrik Lindström

Opponent: Professor Jakob Cromdal, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet

Betygsnämnd: Niklas Pramling, Göteborgs universitet, Helen Melander, Uppsala universitet, samt Mia Heikkilä, Åbo Akademi

Följ disputationen online
Disputationen kan följas online i detta rum: https://uu-se.zoom.us/j/62631200652
Rummet öppnar 13.00.

För att kunna följa disputationen krävs internetuppkoppling och tillgång till en dator eller mobiltelefon med webbläsare. Du behöver ladda ned Zoom-klienten (plug in) till din dator eller Zoom-appen till din smarta telefon: https://zoom.us/download.

Senast uppdaterad: 2022-03-10