Disputation i didaktik: Anna Günther-Hanssen

  • Datum: –15.30
  • Plats: via länk i Zoom samt i Gunnar Johansson-salen, Blåsenhus
  • Doktorand: Anna Günther-Hanssen
  • Arrangör: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier
  • Kontaktperson: Magdalena Nygaard
  • Telefon: 018-4716349
  • Disputation

Disputation i didaktik

Anna Günther-Hanssen disputerar i didaktik med avhandlingen:
Barn, naturvetenskap och könande processer i förskolan.

Länk till Diva: http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1450650&dswid=6282

Huvudhandledare: Anna Danielsson
Biträdande handledare: Anna Jobér

Opponent: Docent Bodil Sundberg, Institutionen för naturvetenskap och teknik, Örebro universitet

Betygsnämnd:
Professor Ann Merete Otterstad, Institutt for pedagogikk og samfunnsfag, Høgskolen i Innlandet
Docent Karin Hjälmeskog, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet
Docent Christian Eidevald, Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet

Följ disputationen online
Disputationen kan följas online via Zoom, följ denna länk: https://uu-se.zoom.us/j/61039252232 Gäster släpps in i Zoomrummet ca 13.00

För att kunna följa disputationen krävs internetuppkoppling och tillgång till en dator eller mobiltelefon med webbläsare. Du behöver ladda ned Zoom-klienten (plug in) till din dator eller Zoom-appen till din smarta telefon: https://zoom.us/download.

Senast uppdaterad: 2023-11-23