Licentiatseminarium i pedagogik: Petra Gäreskog

  • Datum: –15.30
  • Plats: via länk i Zoom samt i Betty Pettersson-salen
  • Föreläsare: Petra Gäreskog
  • Arrangör: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier
  • Kontaktperson: Magdalena Nygaard
  • Licentiatseminarium

Licentiatseminarium i pedagogik

Petra Gäreskog lägger fram sin licentiatavhandling i pedagogik, med titeln: Jurisdiktion och arbetsfördelning. Yrkesgruppers arbete med särskilt stöd i förskolan
Länk till Diva: http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1456186

Huvudhandledare: Claes Nilholm
Biträdande handledare: Gunilla Lindqvist

Opponent: Professor Sven Persson, Malmö universitet

Betygsnämnd:
Docent Katarina Gustafson, EDU, Uppsala universitet
Fil dr Henrik Roman, EDU, Uppsala universitet
Docent Johanna Ringarp, Södertörns högskola/Uppsala universitet

Följ seminariet online
Seminariet kan följas online via Zoom. Länk publiceras i EDU:s kalendarium: https://www.edu.uu.se/kalendarium/kalendariumdetaljsida/?eventId=54600 senast kl. 12.00 på seminariedagen.

För att kunna följa seminariet krävs internetuppkoppling och tillgång till en dator eller mobiltelefon med webbläsare. Du behöver ladda ned Zoom-klienten (plug in) till din dator eller Zoom-appen till din smarta telefon: https://zoom.us/download.