Licentiatseminarium i pedagogik: Petra Gäreskog

  • Datum: –18.30
  • Plats: via länk i Zoom samt i Betty Pettersson-salen
  • Föreläsare: Petra Gäreskog
  • Arrangör: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier
  • Kontaktperson: Magdalena Nygaard
  • Licentiatseminarium

Licentiatseminarium i pedagogik

Petra Gäreskog lägger fram sin licentiatuppsats i pedagogik, med titeln: Jurisdiktion och arbetsfördelning. Yrkesgruppers arbete med särskilt stöd i förskolan
Länk till Diva: http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1456186

Huvudhandledare: Claes Nilholm
Biträdande handledare: Gunilla Lindqvist

Opponent: Professor Sven Persson, Malmö universitet

Betygsnämnd:
Docent Katarina Gustafson, EDU, Uppsala universitet
Fil dr Henrik Roman, EDU, Uppsala universitet
Docent Johanna Ringarp, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet

Följ seminariet online
Seminariet kan följas online via Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/69789470283

För att kunna följa seminariet krävs internetuppkoppling och tillgång till en dator eller mobiltelefon med webbläsare. Du behöver ladda ned Zoom-klienten (plug in) till din dator eller Zoom-appen till din smarta telefon: https://zoom.us/download.

 

Senast uppdaterad: 2023-11-23