Disputation i didaktik: Lars Madej

  • Datum:
  • Plats: Blåsenhus Eva Netzelius-salen samt via länk i Zoom
  • Doktorand: Lars Madej
  • Arrangör: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier
  • Kontaktperson: Magdalena Nygaard
  • Disputation

Lars Madej disputerar i didaktik med avhandlingen:
X – men sen då? Algebrans stora idéer från första klass till högre matematik - Med fokus på tidig algebra i Sverige

Länk till Diva: http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1503354 
Disputationen genomförs på svenska.

Huvudhandledare: Kajsa Bråting
Biträdande handledare: Kirsti Hemmi

Opponent: Timo Tossavainen, professor i matematik och lärande vid institutionen för konst, kommunikation och lärande, Luleå tekniska universitet

Betygsnämnd:
Biträdande professor Jonas Bergman Ärlebäck, matematiska institutionen, Linköpings universitet
Førsteamanuensis Heidi Strømskag, institutt for matematiske fag, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Professor Anna Danielsson, institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet

Följ disputationen online
Disputationen kan följas online i Zoom via denna länk: https://uu-se.zoom.us/j/63170974272
Meeting ID: 631 7097 4272 Gäster släpps in i Zoomrummet ca 13.00.

För att kunna följa disputationen krävs internetuppkoppling och tillgång till en dator eller mobiltelefon med webbläsare. Du behöver ladda ned Zoom-klienten (plug in) till din dator eller Zoom-appen till din smarta telefon: https://zoom.us/download.

 

Senast uppdaterad: 2023-11-23