Disputation i pedagogik: Carina Berkhuizen

  • Datum:
  • Plats: Blåsenhus Eva Netzelius-salen, samt via länk i Zoom
  • Doktorand: Carina Berkhuizen
  • Arrangör: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier
  • Kontaktperson: Magdalena Nygaard
  • Telefon: 018 471 6349
  • Disputation

Carina Berkhuizen disputerar i pedagogik med avhandlingen:
Barns samspel bortom förskolans väggar. Om yngre barns samspel och platsskapande på förskolegården och i en mobil förskola.

Länk till Diva: Barns samspel bortom förskolans väggar

Disputationen genomförs på svenska.

Huvudhandledare: Katarina Gustafson
Biträdande handledare: Danielle Ekman Ladru

Opponent: Docent Eva Änggård (emeritus), Barn- och ungdomsvetenskapliga ­institutionen, Stockholms universitet

Betygsnämnd:
Professor Anne-Li Lindgren, Barn- och ungdomsvetenskapliga ­institutionen, Stockholms universitet
Professor Elisabet Näsman (emeritus), Sociologiska institutionen, Uppsala universitet
Professor Anders Arnqvist, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet

Följ disputationen online
Disputationen kan följas online i Zoom via denna länk: https://uu-se.zoom.us/s/63031518803 Gäster släpps in i Zoomrummet ca 10.00.

För att kunna följa disputationen krävs internetuppkoppling och tillgång till en dator eller mobiltelefon med webbläsare. Du behöver ladda ned Zoom-klienten (plug in) till din dator eller Zoom-appen till din smarta telefon: https://zoom.us/download.

Senast uppdaterad: 2023-11-23