Disputation i didaktik: Mona-Lisa Henriksson

  • Datum:
  • Plats: Zoom samt Eva Netzelius-salen 10:K102, Blåsenhus
  • Doktorand: Mona-Lisa Henriksson
  • Arrangör: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier
  • Kontaktperson: Magdalena Nygaard
  • Telefon: 0184716349
  • Disputation

Mona-Lisa Henriksson disputerar i didaktik med avhandlingen Rätt och moral. Meningar med skolämnet juridik på gymnasienivå.

Länk till Diva: http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1584962
Disputationen genomförs på svenska.

Huvudhandledare: Jonas Almqvist
Biträdande handledare: Torbjörn Ingvarsson

Opponent: Andreas Nordin, docent vid Institutionen för pedagogik och lärande, Linnéuniversitetet

Betygsnämnd:
Førsteamanuensis Jan-Ove Færstad, Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen
Professor Eva Hultin, Högskolan i Dalarna
Docent Eva Lundqvist, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet
Reserv: Professor Leif Östman, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet

Följ disputationen online
Disputationen kan följas online i Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/62248040950
Gäster släpps in i Zoomrummet ca 13.00.

För att kunna följa disputationen krävs internetuppkoppling och tillgång till en dator eller mobiltelefon med webbläsare. Du behöver ladda ned Zoom-klienten (plug in) till din dator eller Zoom-appen till din smarta telefon: https://zoom.us/download.

 

Senast uppdaterad: 2023-11-23