Sec-seminarium

Aktuella utbildningssociologiska undersökningar

Diskussion av följande.

André Bryntesson & Mikael Börjesson, Översikter av policy och forskning om breddad rekrytering i Sverige och dess grannländer

Emma Laurin & Joakim Olsson, Lärare, studenter och examination under pandemin

Emil Bertilsson & Mikael Börjesson, Genomströmning i ämneslärarutbildningen

Textunderlag kan erhållas från André Bryntesson <andre.bryntesson@edu.uu.se>

För mer information, inklusive Zoom-länk, kontakta Håkan Forsberg <hakan.forsberg@edu.uu.se>.

Alla intresserade är välkomna.

Senast uppdaterad: 2022-03-10