Licentiatseminarium i didaktik

  • Datum:
  • Plats: Blåsenhus Gunnar Johansson-salen, 14:K120, samt via länk i Zoom
  • Arrangör: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier
  • Kontaktperson: Magdalena Nygaard
  • Telefon: +46184716349
  • Licentiatseminarium

Jonas Johansson försvarar sin licentiatuppsats i didaktik: Litteraturhistoriskt undervisningsinnehåll – introduktion och respons.

Seminariet genomförs på svenska.

Länk till uppsatsen i Diva: http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1632503

Huvudhandledare: Jenny Wiksten Folkeryd
Biträdande handledare: Martin Karlberg

Opponent: Anna Nordenstam, professor i litteraturvetenskap vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs universitet

Betygsnämnd:
Anja Thorsten, universitetslektor vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet
Anette Svensson, universitetslektor vid Avdelningen för språk, estetiska ämnen och litteratur, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping university
Olle Nordberg, universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet
Reserv: Anna Nordlund, docent vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet

Seminariet genomförs i Gunnar Johansson-salen, Blåsenhus.
Det är även möjligt att följa seminariet online via denna länk: https://uu-se.zoom.us/j/61503311627
För att kunna följa seminariet i Zoom krävs internetuppkoppling och tillgång till en dator eller mobiltelefon med webbläsare. Du behöver ladda ned Zoom-klienten (plug in) till din dator eller Zoom-appen till din smarta telefon: https://zoom.us/download.

Licentiatuppsats
Senast uppdaterad: 2022-03-10