Licentiatseminarium i pedagogik

  • Datum:
  • Plats: Blåsenhus Betty Pettersson-salen, 14:031, samt via länk i Zoom
  • Arrangör: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier
  • Kontaktperson: Magdalena Nygaard
  • Telefon: +46184716349
  • Licentiatseminarium

Anna Johansson försvarar sin licentiatuppsats i pedagogik: Den specialpedagogiska personalens arbete med stödinsatser för nyanlända elever – yrkesroll, arbetsuppgifter och utveckling av skolans lärmiljöer

Seminariet genomförs på svenska.

Länk till uppsatsen i Diva: http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1637049 

Huvudhandledare: Gunilla Lindqvist
Biträdande handledare: Nina Klang

Opponent: Christel Sundqvist, docent i specialpedagogik, Nord universitet och Åbo Akademi

Betygsnämnd:
Désirée von Ahlefeld Nisser, docent i pedagogik vid Högskolan Dalarna
Niklas Norén, docent i pedagogik vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet
Hassan Sharif, universitetslektor i barn- och ungdomsvetenskap vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet
Reserv: Katarina Gustafson, professor i barn- och ungdomsvetenskap vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet

Seminariet genomförs i Betty Pettersson-salen, Blåsenhus.
Det är även möjligt att följa akten online via Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/61503311627 Zoomrummet öppnar ca 13.00.
För att kunna följa disputationen i Zoom krävs internetuppkoppling och tillgång till en dator eller mobiltelefon med webbläsare. Du behöver ladda ned Zoom-klienten (plug in) till din dator eller Zoom-appen till din smarta telefon: https://zoom.us/download.

Licentiatuppsats
Senast uppdaterad: 2023-11-23