Licentiatseminarium i didaktik

  • Datum:
  • Plats: Blåsenhus Betty Pettersson-salen, 14:031
  • Arrangör: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier
  • Kontaktperson: Magdalena Nygaard
  • Telefon: +46184716349
  • Licentiatseminarium

Helena Skogström försvarar sin licentiatuppsats i didaktik: Skolämnesspecifikt läsande i tidiga skolår

Seminariet genomförs på svenska.

Länk till uppsatsen i Diva: http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1638464

Huvudhandledare: Åsa af Geijerstam
Biträdande handledare: Jenny Wiksten Folkeryd

Opponent: Catarina Schmidt, docent vid Högskolan för Lärande och kommunikation, Jönköping university

Betygsnämnd:
Pia Visén, universitetslektor vid Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet
Marianne Skoog, universitetslektor vid Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap, Örebro universitet
Charlotte Engblom, docent vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet
Reserv: Maria Westman, docent vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet
 

Seminariet genomförs i Betty Pettersson-salen, Blåsenhus.

 

Senast uppdaterad: 2023-11-23