Disputation i pedagogik

  • Datum:
  • Plats: Universitetshuset, sal X
  • Arrangör: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier
  • Kontaktperson: Magdalena Nygaard
  • Telefon: +46184716349
  • Disputation

Matts Dahlkwist försvarar sin doktorsavhandling i pedagogik: En landsbygdens skolreform? Den geografiska dimensionen i bygget av en enhetsskola

Disputationen genomförs på svenska.

Länk till avhandlingen i Diva: http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1637751

Huvudhandledare: Guadalupe Francia
Biträdande handledare: Esbjörn Larsson

Opponent: Gunnar Berg, seniorprofessor vid Institutionen för utbildningsvetenskap, Mittuniversitetet 

Betygsnämnd:
Björn Åstrand, docent vid Institutionen för idé- och samhällstudier, Umeå universitet
Agneta Linné, professor vid Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap, Örebro universitet
Stina Hallsén, docent vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet
Reserv: Johanna Ringarp, docent vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet

Disputationen genomförs i Sal X, Universitetshuset.

Varmt välkommen!

Senast uppdaterad: 2023-11-23