Högre seminarium i didaktik

Mostafa Oubejjis 50%- seminarium/ventilering

Titel; Arabic Mother Tongue Teachers: Between Policy Enactment and the Linguistic Variation in Arabic.

Doktoranden Mostafa Oubejji ska ha sitt 50%- seminarium/ventilering

Huvudhandledare; Natalia Ganuza (Nordiska)

Läsare; Lovisa Berg, Universitetslektor arabiska, Högskolan Dalarna

Underlag kan fås av Mostafa Oubejji två veckor innan seminariet, Mejl:elmostafa.oubejji@edu.uu.se  

Senast uppdaterad: 2022-03-10