Berättelsekonferensen 2022

Den 15:e konferensen om berättelseforskning

Konferensen riktar sig till forskarstuderande och forskare inom samhällsvetenskap och humaniora i norden. Tanken är att konferensen ska ha formen av arbetsseminarium där deltagares bidrag både presenteras och diskuteras.

Senast uppdaterad: 2022-03-10