Högre seminarium i didaktik

  • Datum: –15.00
  • Plats: Blåsenhus 14:340 (Tupprummet)
  • Föreläsare: Olle Uppenbergs
  • Kontaktperson: Olle Uppenberg
  • Seminarium

Olle Uppenbergs 50%-seminarium

Titel: Filosofins ämnesdidaktik

Huvudhandledare: Thomas Nygren

Biträdande handledare: Sharon Rider 

Diskutand: Corrado Matta (Linnéuniversitetet)

Underlag kan fås av Olle Uppenberg två veckor innan seminariet. Mejl: olle.uppenberg@edu.uu.se 

 

Senast uppdaterad: 2023-11-23