Högre seminarium i didaktik

Eva-Lena Stål lägger fram sitt 50% manus

Seminariet genomförs via Zoom https://uu-se.zoom.us/j/69273766259

Huvudhandledare: Åsa af Geijerstam
Handledare: Maria Westman
Läsare: Maria Eklund Heinonen, docent vid Södertörns högskola.
 

Textunderlag kan fås av Eva-Lena Stål  (eva-lena.stal@edu.uu.se) två veckor innan seminariet.

Seminariet genomförs på svenska.

 

Senast uppdaterad: 2023-11-23