Högre seminarium i didaktik

Oscar Björk 90%-seminarium

 

Oscar Björk lägger fram sitt 90%-manus.

Titel: ”Skolskrivande för deltagande i, medskapande av och utmanande på lågstadiet”.

Huvudhandledare: Jenny Wiksten Folkeryd
Handledare: Åsa af Geijerstam
Läsare: Kristine Kabel, DPU, Aarhus universitet.

zoom: https://uu-se.zoom.us/j/8406145801

Textunderlag kan fås av Oscar Björk (oscar.bjork@edu.uu.se) två veckor före seminariet.

Seminariet genomförs på svenska.

Senast uppdaterad: 2023-11-23