Högre seminarium i didaktik

Fredrika Nyström lägger fram sitt 50%-manus.


Preliminära avhandlingstitel:
”Teaching and learning speaking – the construction of spoken production and interaction in Spanish as a modern language in Swedish lower secondary school”.
 

Huvudhandledare: Jenny W. Folkeryd
Handledare: Johan Gille, Fernando Bermúdez
Läsare: Camilla Bardel, professor i moderna språk med didaktisk inriktning, Stockholms universitet

Textunderlag kan fås av Fredrika Nyström (fredrika.nystrom@edu.uu.se) två veckor innan seminariet.
Seminariet genomförs på svenska.

Senast uppdaterad: 2023-11-23