Högre seminarium i didaktik

Viktoria Waagaard 90% seminarium

Titel (prel) Från ord till mening - Om innehåll, ämnesliteracy och språkliga resurser i samhällskunskapsämnet.

Huvudhandledare: Jenny W. Folkeryd.                                                                       
Biträdande handledare: Charlotte Engblom, Silvia Edling.
Läsare: Robert Walldén, docent i svenska med didaktisk inriktning, Malmö universitet.

Textunderlag kan fås av Viktoria Waagaard (viktoria.waagaard@edu.uu.se).
Seminariet genomförs på svenska.

Senast uppdaterad: 2022-03-10