Högre seminarium i didaktik

Kimberly Norrman lägger fram sitt 10%-manus


Huvudhandledare: , Jenny Folkeryd
Handledare: Anne Reath Warren

Textunderlag kan fås av Kimberly Norrman (kimberly.norrman@edu.uu.se) två veckor innan seminariet.
Seminariet genomförs på svenska.

Senast uppdaterad: 2022-03-10