Högre seminarium i didaktik

  • Datum:
  • Plats: Blåsenhus Tupprummet, 14:340
  • Föreläsare: Pia Cederholm
  • Kontaktperson: Pia Cederholm
  • Seminarium

Pia Cederholm 10%-seminarium

 

Pia Cederholm lägger fram sitt 10%-manus.

Huvudhandledare: Jenny Folkeryd
Handledare: Anne Reath Warren

Textunderlag kan fås av Pia Cederholm (pia.cederholm@edu.uu.se) två veckor innan seminariet.
Seminariet genomförs på svenska.

Senast uppdaterad: 2022-03-10