Högre seminarium i pedagogik

  • Datum: –17.00
  • Plats: Tupprummet (14:340)
  • Föreläsare: Maria Rosén
  • Kontaktperson: Maria Rosén
  • Seminarium

Maria Roséns 90%-seminarium

Titel: Demokratisk utbildning i en tid av juridifiering – En studie om ambivalens i relation till skolans lagstiftning om diskriminering och kränkande behandling.

Diskutand Docent Sara Carlbaum Umeå universitet

Ordförande: Andreas Bergh

zoom: https://uu-se.zoom.us/j/65352045149

Textunderlag och/eller länk för ev. deltagande över Zoom, kan fås av Maria Rosén (maria.rosen@edu.uu.se) två veckor före seminariet.

 

Senast uppdaterad: 2022-03-10