Disputation i Utbildningssociologi (Eng)

Sara Lindbergs Disputation i Utbildningssociologi

Titel: Formation of EU-professionals. Geopolitical and Symbolic Hierarchies at the College of Europe.

Handledare: Mikael Börjesson
Biträdande handledare: Andreas Melldahl och Maria Törnqivst 
Opponent: Muriel Darmon CNRS Forskningsledare (DR1) Institutionen för avancerade studier i samhällsvetenskap (EHESS) Frankrike.

Ledamöter i betygsnämnden:
Professor  Johan Heilbron, HERO/Institutionen för idé- ochlärdomshistoria,Uppsala.
Docent Thomas Persson, Statsvetenskapliga institutionen,Uppsala.
Docent  Rebecca Ye, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms Universitet. 

Reserv: Docent Henrik Edgren, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier,Uppsala.
Reserv: Docent Åsa Broberg, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms Universitet.

Disputation kommer att genomföras på engelska.

Senast uppdaterad: 2023-11-23