Högre seminarium i pedagogik

Emma Abrahamsson lägger fram sitt 90%-manus.


Preliminära titeln ”När barnet är patient – versioner av problem i barnpsykiatriska samtal”.
 

Huvudhandledare: Helen Melander Bowden
Biträdande handledare: Ann-Carita Evaldsson
Diskutand: Flinkfeldt, Sociologiska institutionen, Uppsala universitet
 

Textunderlag kan fås av Emma Abrahamsson (emma.abrahamsson@edu.uu.se) cirka två veckor innan seminariet.
Seminariet genomförs på svenska.

Senast uppdaterad: 2023-11-23