Högre seminariet i pedagogik

Urban-Andreas Johansson 50%-seminarium

Preliminär titel:

Kontaktperson: Urban-Andreas Johansson,Marie Karlsson.
Huvudhandledare: Marie Karlsson.
Handledare: Helen Melander Bowden.
Diskutand: Héctor Pérez Prieto, Karlstad universitet.


Textunderlag kan fås av Urban-Andreas Johansson (urban-andreas.johansson@edu.uu.se) två veckor före seminariet.
 

Senast uppdaterad: 2022-03-10