Högre seminariet i utbildningssociologi

  • Datum: –15.00
  • Plats: Blåsenhus 24: K104 (Bertil Hammer Salen)
  • Kontaktperson: Christin Mays
  • Seminarium

Ventilering (s.k. 90 %-seminarium) av avhandlingsplan av Gustav Berry, doktorand i utbildningssociologi, Uppsala universitet.

Preliminär titel: Lanthushållsundervisningen och styrningen av den svenska landsbygden 1890–1970.

 

Huvudhandledare: Esbjörn Larsson.
Handledare: Anne Berg
Handledare:Ida Lidegran
Kommentator: Martin Dackling, docent i historia vid Lunds universitet.

Textunderlag kan fås av Gustav Berry (gustav.berry@edu.uu.se ) en vecka före seminariet.
För mer information kontakta Christin Mays <christin.mays@edu.uu.se>.

Alla intresserade är välkomna.

Senast uppdaterad: 2022-03-10