Högre seminariet i utbildningssociolog

  • Datum: –15.00
  • Plats: Blåsenhus 14:340 ("Tupprummet", huskropp 14, tredje våningen, nära fikarummet).
  • Kontaktperson: Christin Mays
  • Seminarium

Ventilering (s.k. 50 %-seminarium) av avhandlingsmanus av Agnes Hamberger, doktorand i utbildningssociologi, Uppsala universitet.

Preliminär titel :”Den ringare medborgare-classens döttrar”: Flickors plats i folkskolan 1840–1919.

Huvudhandledare: Esbjörn Larsson
Handledare: Johanna Ringarp
Handledare: David Sjögren

Kommentator: Madeleine Michaëlsson, FD i utbildningssociologi, lektor vid Högskolan i Dalarna.

Textunderlag kan en vecka i förväg erhållas från Agnes Hamberger <agnes.hamberger@edu.uu.se>.
För mer information kontakta Christin Mays <christin.mays@edu.uu.se>.

Alla intresserade är välkomna.

Senast uppdaterad: 2023-11-23