Högre seminarium i didaktik

  • Datum: –15.00
  • Plats: Blåsenhus Tupprummet, 14:340
  • Kontaktperson: Eva Hultin
  • Seminarium

Sonia Blomquist lägger fram sitt 90%-manus


Läsare: Jenny Rosén, professor i svenska som andraspråk, Högskolan Dalarna.

Textunderlag kan fås av Sonia Blomqvist (sonia.blomquist@edu.uu.se) två veckor innan seminariet.

Seminariet genomförs på svenska.

 

 

Senast uppdaterad: 2022-03-10