10% seminarium

Joakim Olsson lägger fram sitt 10%-manus.

Huvudhandledare: Mikael Börjesson
Handledare: Johan Boberg

Kommentator: Emma Laurin, Universitetslektor i utbildningsssociologi, Uppsala universitet

Textunderlag kan fås av Joakim Olsson (joakim.olsson@edu.uu.se) två veckor innan seminariet.

Seminariet genomförs på svenska.

Senast uppdaterad: 2022-03-10