Disputation i Didaktik

Viktoria Waagaard försvarar sin doktorsavhandling i Didaktik

Titel avhandling: Ämnesliteracy i samhällskunskapsämnet - Ett ämnesspecifikt bidrag till ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.
(Disputationen genomförs på svenska).

Huvudhandledare: Professor Jenny Wiksten Folkeryd.
Biträdande handledare: Universitetslektor Charlotte Engblom och Professor Silvia Edling.
Opponent: Docent Pia Nygård Larsson (Institutionen för kultur, språk och medier, Malmö Universitet.

Betygsnämnd:
Professor Eva Hultin, Uppsala universitet och Mälardalens universitet, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier respektive Avdelningen för språk och litteratur uppsala universitet.
Docent Jesper Bremholm, Nationalt Videncenter for Laesning, Köpenhamn V, Danmark.
Docent Catarina Schmidt, Avdelningen för språk, estetiska ämnen och litteratur, Högskolan för lärande och kommunikation Jönköping universitet.
Reserv: Professor Andreas Nord,Uppsala universitet, institutionen för nordiska språk,Uppsala universitet.

Avhandlingen är tillgänglig för nedladdning från DIVA tre veckor innan disputationsdatum.
Disputationen kommer att kunna följas på Zoom (https://uuse.zoom.us/j/67883601999).
 

Senast uppdaterad: 2023-11-23