Disputation i didaktik

Olle Nolgård försvarar sin doktorsavhandling i Didaktik.

Avhandlingens titel:
Historisk rättvisa i högstadiets historieundervisning: Elevperspektiv på de svenska romernas historia och mänskliga rättigheter

Huvudhandledare: Professor Thomas Nygren.
Biträdande handledare: Docent David Sjögren.

Opponent: Docent Henrik Åström Elmersjö, Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet.

Betygsnämnd:
Professor Caroline Liberg, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet.
Docent David Rosenlund, Institutionen för samhälle, kultur och identitet, Malmö universitet.
Docent Mikael Berg, Institutionen för lärarutbildning, Högskolan Dalarna.
Reserv: Fil. Dr Anders Persson, Institutionen för kultur och samhälle, Högskolan Dalarna.

Avhandlingen är tillgänglig för nedladdning från DIVA tre veckor innan disputationsdatum.

Disputationen kommer att kunna följas på Zoom.(https://uuse.zoom.us/j/67883601999).
Disputationen genomförs på svenska.”

Senast uppdaterad: 2022-03-10