Disputation i Utbildningssociologi

Gustav Berry försvarar sin doktorsavhandling i Utbildningssociologi

 Avhandlingens titel:
Den självstyrda periferin: Lanthushållsundervisningen och styrningen av den svenska landsbygden, 1890-1970.

Huvudhandledare:Professor Esbjörn Larsson
Biträdande handledare: Anne Berg, Ida Lidegran

Opponent: Fil. dr Fay Lundh Nilsson Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet.

Betygsnämnd: Docent Miia Bask, Sociologiska institutionen Uppsala universitet.
Professor Patrick Svensson, Institutionen för stad och land, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala.
Docent Fredrik Eriksson, Institutionen för krigsvetenskap och militärhistoria, Försvarshögskolan Stockholm.
Docent Reserv Fredrik Thisner, Institutionen för krigsvetenskap och militärhistoria, Försvarshögskolan Stockholm.

Textunderlag kan fås av Gustav Berry gustav.berry@edu.uu.se cirka två veckor innan disputation.
Disputation genomförs på svenska.

 

Senast uppdaterad: 2023-11-23