Seminarium

EDU:s doktorandledda seminarieserie

EDU:s doktorander träffas för presentation av pågående studier, diskussion av text, gemensamt arbete mm.
Kontakta Hanna Fredriksdotter (hanna.fredriksdotter@edu.uu.se) för mer information!

Senast uppdaterad: 2023-11-23