Disputation i pedagogik

Maria Rosén försvarar sin doktorsavhandling i pedagogik

Avhandlingens titel: Juridifiering som demokratiseringsprocess?

Juridifiering som demokratiseringsprocess?
Fallet likabehandling i svensk skola

Huvudhandledare: Professor Andreas Bergh.
Biträdande handledare: Docent Emma Arneback.

Opponent: Professor Sara Irisdotter Aldenmyr,Högskolan Dalarna, Falun.
Betygsnämnd:
Docent Lovisa Bergdahl,Lärarutbildningen,Södertörns högskola, Huddinge.
Professor Ann-Carita Evaldsson, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet.
Docent Joakim Lindgren, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå universitet.
Reserv:  Professor Johannes Lunneblad,Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet.
Disputationen kommer att kunna följas på Zoom.(https://uuse.zoom.us/j/67883601999).
Disputationen genomförs på svenska.”

Senast uppdaterad: 2022-03-10