Disputation i pedagogik

Maria Rosén försvarar sin doktorsavhandling i pedagogik

Avhandlingens titel: Juridifiering som demokratiseringsprocess?
Fallet likabehandling i svensk skola.

Huvudhandledare: Professor Andreas Bergh.
Biträdande handledare: Docent Emma Arneback.

Opponent: Professor Sara Irisdotter Aldenmyr,Högskolan Dalarna, Falun.
Betygsnämnd:
Professor Ann-Carita Evaldsson, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet.
Docent Joakim Lindgren, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå universitet.
Professor Johannes Lunneblad,Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet (Via Zoom).
Disputationen kommer att kunna följas på Zoom.(https://uuse.zoom.us/j/67883601999).
Disputationen genomförs på svenska.”

Senast uppdaterad: 2023-11-23