Högre seminarium i pedagogik i samarbete med barn- och ungdomsvetenskap

Titel: Nyanlända elevers deltagande och inkluderande undervisningspraktiker i flerspråkig klassrumsinteraktion.

Plats: seminariet sker på zoom https://uu-se.zoom.us/j/64838115466

Karl Hedman från Jönköping University presenterar en studie om Nyanlända elevers deltagande och inkluderande undervisningspraktiker i flerspråkig klassrumsinteraktion.


För textunderlag kontakta Hassan Sharif.

 

Senast uppdaterad: 2023-11-23