Ofti-39

Den 39:e OFTI-konferensen som riktar sig till forskare och forskarstuderande med intresse för talspråk, samtal och social interaktion.

Ofti (Områdesgruppen för forskning om tal och interaktion) är ett mångvetenskapligt nordiskt forskarnätverk som riktar sig till forskare och forskarstuderande med intresse för talspråk, samtal och social interaktion.

Konferensen riktar sig till forskarstuderande och forskare inom forskningsfält relaterade till talspråk, samtal och interaktion. Forskare inom områden som sociologi, språkvetenskap, pedagogik, vårdforskning, socialt arbete, logopedi och habilitering, men även andra områden, är välkomna. 

Senast uppdaterad: 2022-03-10