Avslutande konferens för Nordplus projektet: Developing Nordic languages through multilingual

  • Datum:
  • Plats: Blåsenhus
  • Föreläsare: Flera föreläsare
  • Arrangör: Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering
  • Kontaktperson: Marita Gareis, Anne Reath Warren
  • Telefon: 0701679012
  • Konferens

Konferensen om Studiehandledning på modersmålet/ tospråklig fagopplæring i Sverige och Norge, 1-2 juni 2023, Uppsala universitet

Sedan augusti 2021 och till juni 2023 samarbetar Nasjonelt senter för flerkulturell opplaering (NAFO,  Oslo Met, Norge) och Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering (FBA, Uppsala universitet, Sverige) i ett Nordplus projekt (Nordic Languages) om utveckling av resurser för studiehandledning på modersmålet/ tospråklig fagopplæring.

På den avslutande konferensen presenteras projektets resultat och bjuds på ett spännande program med föreläsningar och workshops.

Konferensen vänder sig till studiehandledare, lärare, kommunala samordnare och enhetschefer.

Föreläsningar kommer att ges på svenska, norska eller skandinaviska. I diskussioner kan vi använda olika språk eller transspråka!

Preliminärt program

Torsdag 1 juni 2023

09.00 – 09.45   Registrering och kaffe i entrén
10.00 – 10.15   Välkommen!
10.15 – 10.35   Studiehandledning i ett nordiskt perspektiv
10.35 – 11.30   Forskningsöversikt och nulägesbeskrivning i Sverige & Norge
11.30 – 11.40   Paus
11.40 – 12.15   Digitala Resurser för studiehandledare
12.15 – 13.30   Lunch
13.30 – 14.30   Föreläsning: Hassan Sharif: Jag kan mycket men inte på svenska
14.30 – 14.45   Paus

14.45 – 15.35   Valbara workshop:
Workshop 1a: Organisation och samarbete i Norge
Workshop 1b: Organisation och samarbete i Sverige
Workshop 2: Digitala resurser – Hur kan det brukas/ anpassas till elever?
Workshop 3: Att stötta eleverna med ämnen
Workshop 4: Att introducera nyanlända eleverna till en ny skolkultur

15.45- 16.35     Valbara workshop
Workshop 1a: Organisation och samarbete i Norge
Workshop 1b: Organisation och samarbete i Sverige
Workshop 2: Digitala resurser – Hur kan det brukas/ anpassas till elever?
Workshop 3: Att stötta eleverna med ämnen
Workshop 4: Att introducera nyanlända eleverna till en ny skolkultur

Fredag 2 juni 2023

09.00 – 09.30   Samtal mellan en svensk studiehandledare och en norsk tvåspråkig Ämneslärare

09.40 – 10.30   Valbara workshop:
Workshop 1: Studiehandledning ur ett ledningsperspektiv
Workshop 2: Digitala resurser – Hur kan det brukas/ anpassas till elever?
Workshop 3: Att stötta eleverna med ämnen
Workshop 4: Att introducera nyanlända eleverna till en skolkultur

10.30 – 10.45   Paus
10.45 – 11.45   Föreläsning: Om Trauma
11.45 – 12.00   Paus
12.00 – 13.00   Paneldiskussion: Vägen framåt, Utvärdering

Viktig information

Konferensen är fullbokad.

Konferensen är kostnadsfri. Anmälan är bindande!

I konferensen ingår fika och lunch dag 1 och fika dag 2.
Resekostnader och logi ingår inte och ordnas av deltagaren själv.

Senast uppdaterad: 2022-03-10