Disputation i didaktik

  • Datum: –17.00
  • Plats: Humanistiska teatern Humanistiska teatern, 22-0008, Engelska parken
  • Kontaktperson: Oscar Björk
  • Disputation

Oscar Björk försvarar sin doktorsavhandling i Didaktik.

Avhandlingens titel:
Barns tidiga skolskrivande. Emergent disciplinary literacy, elevtextens dialogism och skrivundervisning som diskurspraktiker.
 

Huvudhandledare: Professor Jenny Wiksten Folkeryd.  
Biträdande handledare: Universitetslektor Åsa af Geijerstam.

Opponent: Professor Randi Solheim, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Norge.

Betygsnämnden: 

Professor Ewa Bergh Nestlog, institutionen för svenska språket, Linnéuniversitetet Växjö.
Docent Malena Lidar,institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet.
Professor Per Ledin, institutionen för kultur och lärande, Södertörns högskola, Huddinge.
Reserv: Docent Yvonne Hallesson, institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.

Avhandlingen är tillgänglig för nedladdning från DIVA tre veckor innan disputationsdatum.
Disputationen kommer att kunna följas på Zoom.(https://uuse.zoom.us/j/67883601999).
Disputationen genomförs på svenska.”

Senast uppdaterad: 2023-11-23