Licentiatseminarium i didaktik

Malin Jonsson försvarar sin licentiat doktorsavhandling i Didaktik

Titel avhandling: Hur instruktioner för naturvetenskapliga undersökningar kan stödja elevers kreativitet.

Huvudhandledare: Leif Östman 
Biträdande handledare: Malena Lidar  

Opponent: Jesus Piqueras Blasco, universitetslektor, Stockholms universitet.

Ledamöter i betygsnämnd: Stefan Bengtsson, universitetslektor, Uppsala universitet.
Pernilla Andersson, universitetslektor Uppsala universitet. 
Maria Hedefalk, universitetslektor, Uppsala universitet.

Avhandlingen är tillgänglig för nedladdning från DIVA tre veckor innan disputationsdatum.
Disputationen genomförs på svenska.

 

Senast uppdaterad: 2022-03-10