Högre seminarium i pedagogik

  • Datum: –16.30
  • Plats: Blåsenhus Blåsenhus Betty Pettersson
  • Kontaktperson: Gunilla Lindqvist
  • Seminarium

Med anledning av professor Claes Nilholms pensionering anordnar PS-gruppen (Pedagogik med inriktning mot Specialpedagogik) och handledarkollegiet i pedagogik ett Högre seminarium på temat "Building communities" - inclusion and a sense of belonging. Programmet innehåller olika perspektiv på temat med flera inbjudna talare.

För att kunna beställa fika behöver du anmäla dig på länken nedan senast 24/5:
https://doit.medfarm.uu.se/bin/kurt3/kurt/92242

Senast uppdaterad: 2022-03-10