Genomströmning och avhopp på ämneslärarutbildningen - vilka hoppar av utbildningen och varför?

Centrum för högre utbildning och forskning som studieobjekt (HERO) har på uppdrag av fakulteten för utbildningsvetenskaper genomfört en studie av genomströmningen på ämneslärarutbildningen vid Uppsala universitet. Fakulteten för utbildningsvetenskaper bjuder härmed in dig till att delta vid en presentation av studiens resultat och efterföljande paneldiskussion

Kl. 13.15 – 14.00 Presentation av resultat från studien
Avhoppen på ämneslärarutbildningen är omfattande, ungefär två av tre studenter når aldrig fram till examen. Samtidigt råder stor brist på utbildade lärare i samhället. Det är därför angeläget att reda ut vilka som hoppar av, när de slutar och vad som händer med dem efter att de lämnat ämneslärarutbildningen, samt att ta reda på varför studenterna hoppar av. Genom en studie av genomströmningen på ämneslärarutbildningen i Uppsala ges svar på dessa frågor.

Studiens författare
Doktorand Lisa Backman, universitetslektor Emil Bertilsson, forskningssamordnare André Bryntesson, professor Mikael Börjesson, universitetslektor Emma Laurin, professor Ida Lidegran och doktorand Joakim Olsson. Samtliga anställda vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier och verksamma inom HERO.

Kl. 14.00 – 15.00 Paneldiskussion
Diskussion om studiens resultat och möjliga åtgärder för att öka genomströmningen. I panelen ingår studiens författare samt företrädare för ämneslärarutbildningen vid Uppsala universitet och samverkanskommuner. 

Paneldeltagare
Studiens författare samt Åsa af Geijerstam, ordförande i programkommittén för lärarprogrammen vid fakulteten för utbildningsvetenskaper; AnnaCarin Billing, biträdande prefekt och studierektor vid Litteraturvetenskapliga institutionen; Märit Gunneriusson Karlström, enhetschef vid enheten för kvalitet och uppföljning i Uppsala kommun; David Sjögren, f.d. studierektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Anders Thapper, studierektor vid Institutionen för kemi – Ångström; Evina Zebili, student ämneslärarprogrammet.

Moderator
Linn Areskoug, universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.

Ingen föranmälan krävs för deltagande på plats. Vill du delta via zoom? Föranmäl dig senast den 5 maj via denna länk

Välkommen!

Senast uppdaterad: 2022-03-10