Högre seminarium i pedagogik

  • Datum: –12.00
  • Plats: Blåsenhus 12:228
  • Kontaktperson: Gunilla Lindqvist
  • Seminarium

David Paulsrud lägger fram sitt 90%-manus

Titel på manus: Inkludering i skolan: Mellan motstridig utbildningspolicy och en mångprofessionell undervisningspraktik. 

Huvudhandledare: Gunilla Lindqvist
Biträdande handledare: Claes Nilholm
Biträdande handledare: Gunnlaugur Magnússon
Diskutand: Lisbeth Lundahl, Professor i pedagogiskt arbete, Umeå universitet.

Textunderlag kan fås av David Paulsrud david.paulsrud@edu.uu.se två veckor innan seminariet.
Seminariet genomförs på svenska.

Senast uppdaterad: 2022-03-10