Europeiska språkdagen

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken Ihresalen
  • Föreläsare: Coco Norén, Uppsala universitets prorektor, samt nio föreläsare
  • Webbsida
  • Arrangör: Uppsala universitet, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Fortbildningsavdelning (FBA), Språkvetenskapliga fakulteten
  • Kontaktperson: Charlotte Lindgren
  • Kulturevenemang

Uppsala universitet firar den Europeiska språkdagen med korta föreläsningar om språk. Evenemanget riktar sig till studenter, språkstudenter, lärarstudenter, KPU-studenter, kollegor och allmänt språkintresserade.

Europeiska språkdagen öppnas av Coco Norén, prorektor vid Universitetsledningen och ledningsråd, professor i franska. Därefter följer miniföreläsningar som rör olika aspekter av språk, lärande och undervisning.

Ingen föranmälan krävs. Välkommen!

F Ö R E L Ä S N I N G A R

Några myter om språkinlärning och språkundervisning
Maria Håkansson Ramberg, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, och Fredrika Nyström, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Fortbildning för starkare språkundervisning
Birgitta Hellqvist, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering

Att lära sig språket med ett stort S?
Hassan Sharif, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Logopedi: Språkstörning och flerspråkighet
Pascale Wehbe, Institutionen för lingvistik och filologi

Syd- och Nordsamiska
Torbjörn Söder, Institutionen för moderna språk

 Varför ska man lära sig ryska idag?
Karine Åkerman Sarkisian, Institutionen för moderna språk

Ordförrådsutveckling hos nyanlända elever med svenska som andraspråk
Anna Ingves, Institutionen för nordiska språk

Från Matarengi till Mälardalen – Om meänkielis situation idag
Constanze Ackermann-Boström, IInstitutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

 

Europeiska språkdagen uppmärksammas sedan 2001 på initiativ av EU och Europarådet den 26 september varje år.

Europeiska språkdagen. Illustration.
Senast uppdaterad: 2023-11-23