Disputation i pedagogik

Tina Bröms försvarar sin doktorsavhandling i Pedagogik.

Avhandlingens titel:
Rektorns beslutsfattande om skolans organisation. Navigering utifrån beslutslogiker i oländig terräng.

Huvudhandledare: Professor Elisabet Nihfors Uppsala Universitet.
Biträdande handledare: Universitetslektor Daniel Nordholm, Professor Anders Arnqvist Uppsala Universitet.
Opponent: Docent Ulf Leo, Umeå universitet. 

Betygsnämnden:
Professor Marie Karlsson, Uppsala Universitet.
Professor Linda Wedlin, Uppsala Universitet.
Professor Jan Håkansson, Högskolan Dalarna.
(Reserv) Professor Guri Skedsmo, Institute for Research on Professions and Professional Learning, Schwyz University..

Avhandlingen är tillgänglig för nedladdning från DIVA tre veckor innan disputationsdatum.
Disputationen genomförs på svenska.”

Senast uppdaterad: 2023-11-23