Disputation i Utbildningssociologi

  • Datum: –17.00
  • Plats: Universitetshuset, sal IX
  • Kontaktperson: Tuva Nodeland
  • Disputation

Tuva Skjelbred Nodeland, Försvarar sin doktorsavhandling i Utbildningssociologi.

Avhandlingens titel:
A Battle over Children: Nonformal Education in Norwegian Uniformed Children’s Organisations, 1910–1960 .
Huvudhandledare: Universitetslektor Anne Berg,Uppsala universitet.
Biträdande handledare:Professor Esbjörn Larsson, Universitetslektor Janne Holmén Uppsala universitet.

Opponent: Professor Mary Hilson, Aarhus universitet Denmark.

Betygsnämnden: 
Professor Joakim Landahl, Institutionen för pedagogik och didaktik Stockholm universitet.
Professor Eirinn Larsen, Department of Archaeology, Conservation and History Oslo Universitet.
Universitetslektor Iva Lucic Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Uppsala Universitet.
Reserv: Docent Martin Gustavsson Stockholms universitet.

Avhandlingen är tillgänglig för nedladdning från DIVA tre veckor innan disputationsdatum.
Disputationen genomförs på svenska.”

Senast uppdaterad: 2023-11-23