Spansklärardagen 2024

Lärandeaktiviteter, material och språkutveckling inom spanska som skolämne

Första veckan i februari 2024 är det dags för det årliga fortbildningsevenemanget för spansklärare som anordnas av Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering. Seminariedagen arrangeras i år på Campus Blåsenhus, Uppsala universitet.

Senast uppdaterad: 2023-11-23